סכין גמא (Gamma-Knife)

סכין גמא

המכשיר הראשון והוותיק ביותר לטיפול ברדיוכירורגיה סטראוטקטית נקרא סכין גמא (Gamma-Knife). במכשיר זה נעשה שימוש באיזוטופ רדיואקטיבי (קובלט 60). ד"ר לקסל עשה לראשונה שימוש במכשיר זה בשנת 1967, בהתוויה שפירה בסכין גמא, 192 מקורות קרינה כאלו מסודרים כהילה מסביב לראשו של החולה (תמונה), ונקודת ההצטלבות של מקורות אלו מתוכננת בקפידה. המונח "סכין" ניתן לטכנולוגיה זו להדגיש את רמת הדיוק הגבוהה, למרות שאין כל חדירה לגופו של החולה או כל חתך. רמת הדיוק המתוארת היא בסדר גודל של 0.3 מ"מ.

סכין הגמא מהווה את סטנדרט הטיפול (ה-Gold Standard) אליו מושווה כל טיפול אחר (רדיוכירורגיה מבוססת מאיץ קוי, פרוטונים וכו'). עיקר מסד הנתונים והניסיון הקליני המצטבר בעולם מבוסס על סכין גמא. רדיוכירורגיה מבוססת מאיץ קוי הוצגה הרבה יותר מאוחר. דוגמא להיקף הטיפולים בסכין גמא וההתוויות השונות מוצג בתמונה 2. יתרונות סכין הגמא כוללים בין השאר רמת חדות ורמת דיוק גבוהות (High Precision, High Accuracy), דעיכה חדה של הקרינה מחוץ למטרה (Rapid Dose Fall-Off), ורמת תאימות גבוהה בין המטרה לתכנית הקרינה, החובקת באותה באופן צמוד ללא מתן קרינה לאיזורים בריאים (High Dose Conformity). ועדיין, סכין הגמא נושא חסרון אחד גדול, אשר בגינו, תושבי ישראל עדיין לא זכו להתקנה של מכשיר זה. חסרונו הגדול ביותר נובע מהעובדה שהוא משמש לטיפול במחלות מוחיות בלבד, וככזה, "מושך" הרבה פחות את מקבלי ההחלטות במערכת בריאות הישראלית הציבורית. קברניטי מערכת הבריאות לדורותיהם בחרו ברדיוכירורגיה מבוססת מאיץ קוי, כיוון שמאיץ זה יכול לשמש לקרינה רגילה בנוסף לשימוש ככלי רדיוכירורגי, על אף נחיתותו ככזה. בהיבט כלכלי גרידא, התקנה של מכשיר שכזה רווחית יותר, ולראייה מותקן ברחבי העולם כולל במזה"ת (מצריים, ירדן, לבנון, סוריה, טורקיה וכו'). אזרחים ישראלים רבים שידם משגת, טופלו במהלך השנים במרכזים שונים בארה"ב ובעולם בסכין גמא, ואף הוצאותיהם כוסו על ידי מבטחים ישראלים, לאור העובדה שאין עוררין על היתרונות הברורים של טכניקה זו. סיכום קצר של ההתוויות השונות לטיפול בסכין גמא מוצג בטבלה 1 ותמונה 2. ההתוויות חולשות על מחלות ממאירות, גידולים שפירים, מומי כלי דם, ומחלות פסיכיאטריות ואחרות.

 

סכין גמא 2

סימוכין

1. Leksell L. The stereotaxic method and radiosurgery of the brain. Acta Chir Scand. 1951; 102(4):316–319.

2. Barnett GH, Linskey ME, Adler JR, et al. American Association of Neurological surgeons; Congress of Neurological Surgeons Washington Committee Stereotactic Radiosurgery Task Force. Stereotactic radiosurgery–an organized neurosurgery-sanctioned definition. J Neurosurg. 2007; 106(1):1-5.

3. Friedman WA, Foote KD. Linear accelerator radiosurgery in the management of brain tumours. Ann Med. 2000; 32(1):64–80.

4. Cohen-Inbar Or, Jason Sheehan. Perspective – A Bump in the Road More Than the Tip of the Iceberg…World Neurosurgery Journal, 01/2015.

5. Cohen-Inbar Or, Sheehan JP. Fighting Cancer on All Fronts: Stereotactic Radiosurgery and the Role for Aggressive Primary Treatment in Non-Small Cell Lung Cancer Patients with One Brain Metastasis. World Neurosurg, 83(6):1015-6; 06/2015.

6. Or Cohen-Inbar, Cheng-chia Lee, Zhiyuan Xu, David Schlesinger Jason P. Sheehan. A Quantitative Analysis of Adverse Radiation Effects Following Arteriovenous Malformation Gamma Knife Radiosurgery. J Neurosurg. 123(4):945-53, 10/2015.

7. Or Cohen-Inbar. The Multidisciplinary Treatment of Vestibular Schwannoma (Acoustic Neuroma) – Review. Harefuah 01/2015, Accepted for publication.

8. Or Cohen-Inbar. Hypofractionated Radiosurgery for Benign Brain Lesions, The Best of all Worlds – Review. Harefuah 06/2015, Accepted for publication.

9. Or Cohen-Inbar, Cheng-chia Lee, David Schlesinger, Zhiyuan Xu, Jason P. Sheehan. Long-term Results of Stereotactic Radiosurgery for Skull Base Meningiomas. NEUROSURGERY 09/2015.

10. Or Cohen-Inbar, Arjun Ramesh, Zhiyuan Xu, Mary Lee Vance, David Schlesinger, Jason P. Sheehan. Gamma Knife Radiosurgery in Patients with Persistent Acromegaly or Cushing's Disease: Long-Term Risk of Hypopituitarism. Clinical Endocrinology (Oxford) 09/2015.

11. Or Cohen-Inbar, Patrick Melmer, Cheng-chia Lee, Zhiyuan Xu, David Schlesinger, Jason P. Sheehan. Leukoencephalopathy in Long Term Brain Metastases Survivors Treated with Radiosurgery. Journal of Neuro-Oncology, epub 14/10/2015.

12. Or Cohen-Inbar, Rimma Benenson. Brain Metastases – The Role of Radiosurgery in Attaining Local Control – Review. The Journal of the Israeli Nursing Society, Accepted for Publication 12/2015.

13. Or Cohen-Inbar, Dale Ding, Ching-Jen Chen, Jason P. Sheehan. Stereotactic Radiosurgery for Deep Intracranial Arteriovenous Malformations, Part 1: Brainstem. Journal of Clinical Neuroscience, 12.2015, JOCN-D-15-01405.

14. Or Cohen-Inbar, Dale Ding, Jason P. Sheehan. Stereotactic Radiosurgery for Deep Intracranial Arteriovenous Malformations, Part 2: Basal Ganglia and Thalamus. Journal of Clinical Neuroscience, 12.2015, JOCN-D-15-01405.

15. Or Cohen-Inbar. Radiosurgery for Pituitary Adenomas. Harefuah 12/2015, Accepted for publication.

16. Or Cohen-Inbar, Jason P. Sheehan. The Role of Stereotactic Radiosurgery and Whole Brain Radiation Therapy as Primary Treatment in the Treatment of Patients with Brain Oligometastases – A systematic review. Journal of Radiosurgery & SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy). Accepted for publication 2.2016.

https://www.elekta.com/radiosurgery/

מתוך:

https://www.jokopost.com/medecine/9454/

חומר עזר על סכין גמא בהתוויות שונות

Leksell Gamma Knife® Icon™

Leksell Gamma Knife® Icon™ is the most precise radiosurgery device on the market, limiting radiation dose to healthy tissue. Icon is the only technology with microradiosurgery capabilities, allowing for the treatment of virtually any target in the brain with ultrahigh precision.

Icon introduces a number of new innovations, such as integrated imaging and software to continuously control dose delivery. It also makes it possible to treat patients without a minimally invasive fixation while assuring the same highest level of precision.

Addressing the growing radiosurgery market, Icon makes Gamma Knife radiosurgery more flexible and easier to use, allowing more clinics to build a cranial radiosurgery program.

LGK Icon_launch brochure_1518719.01_PAGES_AUG2015

Leksell Gamma Knife® Perfexion™

Leksell Gamma Knife® Perfexion™ is preferred for its extreme accuracy, efficiency and outstanding therapeutic response. Today, cranial radiosurgery with Perfexion is performed in hundreds of leading hospitals and clinics around the world. Perfexion is a fully integrated system and complete solution. Every feature reflects patient and staff safety and comfort.

Unrivaled accuracy – mean average 0.15 mm

Superior dose conformity – dose only where you want it.

Perfexion flagship brochure 018479.03

Gamma Knife Treatment at University of Virginia

 

Gamma Knife Treatment at University of Virginia

 

Gamma Knife Treatment at University of Virginia